th-menu search

Mødredødelighet

Komplikasjoner i svangerskapet eller fødsel er fortsatt dødsårsaken for en av 32 afghanske kvinner. Å sørge for kyndig hjelp til avsidesliggende områder redder livet til mange kvinner.

Mødredødeligheten har falt betydelig de siste årene, men fortsatt dør en av 32 afghanske kvinner av svangerskapsrelaterte årsaker. Ofte kunne deres dødsfall vært unngått om moren bare hadde fått tilsyn av en utdannet helsearbeider som ville ha gjenkjent symptomene på vanlige komplikasjoner, slik som svangerskapsforgiftning. Helsemessige forhold som er vanlige i Afghanistan kan gjøre svangerskap og fødsel farligere for vordende mødre. Kvinner som lider av anemi på grunn av underernæring er mer utsatt for blødning under og etter fødselen. Noe så enkelt som jerntilskudd kunne redde mange kvinners liv.

Afghanske jordmødre er nøkkelen til å redusere mødredødelighet. Her fra NACs jordmorskole i Wardak. Foto: Afghanistankomiteen.Afghanistan har kommet langt i å oppnå FNs tusenårsmål om å redusere mødredødeligheten med tre fjerdedeler. Mødredødeligheten har falt fra 1300 dødsfall per 100.000 levende fødte i 1990, til 460 dødsfall i 2010. Selv om fremgangen må bifalles, bør vi huske på at utgangspunktet i Afghanistan var den absolutt høyeste mødredødeligheten i verden. Og landet er fortsatt langt fra å nå den andre halvparten av målet: å oppnå generell tilgang til reproduktiv helse.

Avstander, usikkerhet og manglende tilgang på helsetjenester

Om lag to tredjedeler av afghanske barn fødes uten tilgang til helsetjenester. En tredjedel blir født uten at moren har en gang truffet lege eller jordmor i løpet av hele svangerskapet. De vanligste grunnene kvinner gir for at de ikke søker kyndig råd under svangerskap og fødsel er store avstander, transportproblemer, sikkerhetsutfordringer og fattigdom. Siden de fleste afghanere bor langt unna byer og siden mange veier er ufremkommelige i flere måneder vinterstid, må en av løsningene være å øke tilgjengeligheten av jordmødre på landsbygda, der folk bor.

Kulturbarrierer og mangel på pålitelig informasjon er også hindringer for kvinners helse og velvære. 40% av kvinnene som ikke søkte kvalifisert hjelp under svangerskapet  oppga at de ikke trodde det var nødvendig. Andre søkte ikke hjelp fordi de ikke kunne få en mannlig slektning til å følge dem, noe som er vanlig i det afghanske samfunnet, eller fordi det ikke var noen kvinnelige helsearbeidere tilgjengelig.

Holdningskampanjer virker

NAC arbeider aktivt for å øke bevisstheten om hvor viktig kvalifisert helsepersonell er i forbindelse med svangerskap og fødsel. Resultatene viser at holdningskampanjer virker. Når det blir gjort på en kulturelt sensitiv måte, kan selv viktige tabuområder tas opp, som for eksempel fordelene med familieplanlegging for mødrenes helse. Utdanning av jenter og kvinner generelt er også en viktig faktor for å redusere mødredødelighet, betydelig viktigere enn økonomien i familien.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad