th-menu search
Bilde: Spedbarns- og barnedødelighet

Spedbarns- og barnedødelighet

Afghanske barn har mye bedre utsikter til å nå voksen alder enn noen gang før, men ett av ti barn dør fortsatt før de fyller fem år. Mange dødsfall kan forebygges med enkle tiltak som rent drikkevann, næringsrik mat og vaksinering.

Rask fremgang, store utfordringer

Til tross for vedvarende usikkerhet, har Afghanistan gjort raskere fremgang i barns helsesituasjon enn mange av dets naboer. Landet står fortsatt overfor betydelige utfordringer, men den gode nyheten er at mange av løsningene er både kostnadseffektive og enkle. Trygt drikkevann og grunnleggende helsetjenester på landsbygda, i tillegg til bedre ernæring vil hjelpe mange barn å overleve og vokse opp. Enkle ting som god ammepraksis og sanitære rutiner som håndvask kan forbedre barns helse betydelig.

Ofte er det barna som henter vann til hjemmet. Dette eksponerer dem for vannbårne sykdommer. Foto: NACI 2011 hadde bare halvparten av afghanerne tilgang til rent drikkevann. Det er anslått at vannbårne sykdommer som diaré fører til døden av rundt 85.000 barn hvert år. Dette er problemer som kan bli betydelig redusert ved å installere en vannpumpe på torget eller øke bevisstheten om viktigheten av håndvask. Barn og kvinner tjener mest på at en sikker vannforsyning blir installert, siden de er ansvarlige for å hente vann til husholdningen på landsbygda i Afghanistan. Urene vannkilder gjør dem mer utsatt for vannbårne sykdommer da de bærer vannet hjem og bruker det.

Ett av tre land som fortsatt sliter med polio

Selv om Afghanistan har en nasjonal vaksinasjonsplan, viste en forskningsrapport fra 2010 at en fjerdedel av afghanske barn ikke hadde fått noen av de foreskrevne vaksiner de skal ha før de fyller ett år. Afghanistan er ett av bare tre land hvor polio fortsatt er endemisk. Det finnes ingen kur for denne paralyserende sykdommen, men gjennom en effektiv vaksinasjonskampanje har den så å si blitt utryddet i de fleste land i verden.

Underernærte barn er mer utsatt for sykdom

Nærmere ett av tre barn er undervektige. Mange flere mangler grunnleggende næringssalter, som resulterer i mangelsyndromer. Et underernært barn løper en høyere risiko for å dø av vanlige sykdommer. De som overlever er mer utsatt for gjentatt sykdom og forsinket fysisk og mental utvikling. Undersøkelsen fra 2010/2011 av AMICS (Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey) fant at en tredjedel av afghanske barn er blodfattige på grunn av mangel på jern i ernæringen, bare halvparten får nødvendig vitamin A tilskudd og bare 20% av husholdningene bruker salt tilsatt jod, en lavkost forebygging av jodmangel.

Kilder:

Afghanistan mortality survey 2010, av Afghan Public Health Institute, Ministry of Public Health (APHI/MoPH) [Afghanistan], Central Statistics Organization (CSO) [Afghanistan], ICF Macro, Indian Institute of Health Management Research (IIHMR) [India], og World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO/EMRO) [Egypt]

Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011: Final Report, av Central Statistics Organisation (CSO) [Afghanistan] og UNICEF. http://cso.gov.af/Content/files/AMICS.pdf

Factsheet on water, sanitation and hygiene, november 2011, UNICEF Afghanistan.

Statistikk for Afghanistan, UNICEFs nettside.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad