th-menu search
Bilde: Familiestruktur og ekteskap
 Foto: Liv Kjølseth
Foto: Liv Kjølseth

Familiestruktur og ekteskap

Det afghanske samfunnet er dominert av et reaksjonært syn på kvinners rolle og status i samfunnet. Mens noen urbane kvinner nyte noen rettigheter og til og med arbeider utenfor hjemmet hersker de tradisjonelle holdninger fortsatt sterkt på landsbygda. Selv om staten har ratifisert internasjonale avtaler og en nasjonal handlingsplan for kvinners rettigheter, er det en avgrunn mellom disse avtalene og den virkeligheten afghanske kvinner lever under.

Den afghanske familien er en patriarkalsk struktur, som det er i andre land i regionen. Det betyr at det som hovedregel er et mannlig familiemedlem som bestemmer over en kvinnes liv, enten det er hennes far, bror, ektemann eller svoger. Det mannlige overhodet vil, i det minste formelt, ta alle viktige beslutninger om kvinnens liv; om hun kommer til å gå på skolen, hvem hun gifter seg med, og endatil om hun som gravid kvinne får lov til å søke profesjonell medisinsk hjelp.

Vestlige medier tegner ofte et altfor negativt bilde av familiestrukturen i Afghanistan. Skulle en tro på de mest negative beskrivelsene kunne en tenke seg at et flertall av afghanske jenter gifter seg med menn som er mange år deres senior før de når puberteten, og ofte som en andre, tredje eller fjerde kone. Faktisk er barneekteskap en nedadgående trend og polygami ser ikke ut til å være svært vanlig heller. Jo mer utdanning en kvinne har, jo mindre sannsynlig er det at hun å bli giftet bort som barn eller måtte kjempe for stillingen med andre koner. Giftealderen er betydelig lavere vest i landet og i det sentrale høylandet enn i andre områder. Overraskende nok er det å gifte seg med en mann som er mer enn 10 år eldre mer vanlig i byene og blant kvinner med videregående utdanning eller mer.

På den annen side bekrefter undersøkelser at det er generelt akseptert blant afghanere at en mann slår sin kone hvis hun har utfordret hans autoritet eller på annen måte sviktet i et av sine gjøremål. Over 90% av kvinnene godtar som prinsipp at en mann har rett til å bruke fysisk vold mot sin kone hvis hun gjør ett av følgende: forlater huset uten å si fra til ham, krangler med ham, forsømmer barna, nekter å ha sex med ham eller svir maten (fra mest støtte til minst). Det er ikke stor forskjell mellom eldre kvinner og yngre. Selv blant kvinner med videregående utdanning eller mer, mener så mange som 77% at vold kan rettferdiggjøres.

Tradisjonell brudestas fra Kabul-området I Afghanistan blir de fleste ekteskap arrangert av familiene til brudeparet, snarere enn som et resultat av et forhold med mannen og kvinnen selv. Selv om de to ofte ikke kjenner hverandre før de blir mann og kone, kan deres forening likevel bli lykkelig og harmonisk. Dessverre kan en fattig familie i noen tilfeller bli tvunget til å gifte bort en datter for å gjøre opp gjeld eller løse konflikter, snarere enn å finne den mest passende mannen for henne. Selv om dette er et kjent mønster, er det vanskelig å anslå hvor vanlig det er.

 

Kilder:

Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011: Final Report, by the Central Statistics Organisation (CSO) [Afghanistan] and UNICEF. http://cso.gov.af/Content/files/AMICS.pdf

 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad