th-menu search
Bilde: Kvinner i Afghanistan

Kvinner i Afghanistan

Talibans fall i november 2001 og opprettelsen av den islamske republikken Afghanistan brakte med seg mange positive forandringer for kvinnene i landet.

 Ny giv

Etter år med undertrykkelse og sterke restriksjoner for kvinner var det mange som ønsket å se endringer. Internasjonalt var der stor prestisje i å si at kampen mot terror i Afghanistan var også en kamp for å befri landets kvinner.

Mange hadde stor optimisme i 2002- som har blitt referert til som kvinnenes år i Afghanistan. Kvinnedepartement ble opprettet og man fikk en egen kvinneminister. Etter mange års totalt fravær fra det offentlige rom fikk kvinner tilgang til arbeid utenfor hjemmet som blant annet leger, lærere, offentlige ansatte, reportere og redaktører. Igjen kunne man høre kvinnestemmer på radio og se kvinnelige nyhetsopplesere på TV. Jenter fikk komme tilbake til skolebenken og i dagens Afghanistan anslår man at ca. 40 % av skolebarna er jenter. Generelt ser man at kvinner i de store byene fikk ta del i forandringene som kom i 2001.

Nytt lovverk

En ny Grunnlov trådte i kraft i Afghanistan 4. januar 2004.

I arbeidet med ny grunnlov var det viktig at kvinners rettigheter ble spesifisert og at kvinner var med i prosessen. Likestilling av kjønnene ble inkorporert i Grunnloven og det var viktig å ratifisere viktige internasjonale konvensjoner for å sikre kvinnenes stilling i samfunnet.

Artikkel 22, kapittel ti paragraf 1 i den nye Grunnloven sier at menn og kvinner har like rettigheter og plikter for loven. Også innlemmet i Nedfelt i Grunnloven er også at 27% av Parlamentets 248 plasser skal besittes av kvinner.

Afghanistan ratifiserte i 2003 FNs Kvinnekonvensjon og har videre ratifisert FNs resolusjon 1325 om kvinner, krig og sikkerhet.

Kvinner og sikkerhet


Den ustabile sikkerhetssituasjonen i Afghanistan rammer alle, men særlig kvinner. Det hjelper bare ikke å ha mulighet til å få utdannelse, når kanskje frykten for å aldri komme hjem igjen er det som stopper en kvinne i å gå på jobb eller få tillatelse til å gå på skole.

Undersøkelser viser at nettopp frykten for manglende sikkerhet er en av grunnene til at mange jenter ikke får adgang til utdannelse eller har blitt holdt hjemme fra undervisning.

Mange kvinner som arbeider utenfor hjemmet møter ikke bare utfordringen om å trosse de tradisjonelle samfunnskodene og risikere trakassering og trusler av den grunnen, men i tillegg er de engstelige for den generelle sikkerhetssituasjonen som i betydelig grad er forverret de siste årene. Sikkerhetssituasjonen tvinger mange kvinner til å velge å dekke seg til i burka når de går ut i forbindelse med sine daglige gjøremål.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad