th-menu search
Bilde: Matsikkerhet

Matsikkerhet

Landbruket i Afghanistan påvirkes negativt av tørke og naturkatastrofer. Lønnsinntekter er usikre og matvarepriser er ustabile. Dette betyr at en fjerdedel av den afghanske befolkningen ikke får nok mat, og over halvparten av alle barn mangler de næringsstoffene de trenger for å utvikle seg tilfredsstillende.

Forverret matsikkerhet som følge av konflikt

Selv om deler av Afghanistan alltid har vært tørre, har flere tiår med konflikt gjort ende på det som en gang var tilfredsstillende i andre deler. Ødeleggelse av eldgamle vanningsanlegg var en bevisst anti-opprørsstrategi til den sovjetiske militærmakten i kampene mot mujahideen i 1980-årene. Mange bønder ble enten tvunget til å delta i krigsherrenes militser, eller gjorde det frivillig i håp om å bedre sin levestandard.

I nyere tid, i skjæringspunktet mellom opprør og en uformell narkotikabasert økonomi, har mange bønder forlatt dyrking av levnetsmidler til fordel for opiumsvalmuer, særlig i de sørlige provinsene. Ikke-bærekraftig hogst og beiteskader fra husdyr ødelegger skog og beitemark. Og når vegetasjonsdekket er ødelagt, blir erosjon en ond sirkel som holder på å ødelegge dyrket mark og skog.

Landbruk som eksportnæring

Nøtter og frukt, både fersk og tørket, er Afghanistans viktigste eksportnæringer, men produksjonen har falt dramatisk. I 1960- og Nøtter og rosiner. Foto: Bente Elisabeth Skjefstad.70-årene kom forbedringer i landbruket både i metoder og utstyr som økte produksjonen. Afghanske rosiner og granatepler ble solgt til høye priser i nabolandene, og ble ansett som kvalitetsprodukter. Men usikkerheten og ustabiliteten siden 1980-tallet har svekket landbruksproduksjonen. Afghanistans rosineksport, for eksempel, er bare en tredjedel av hva det var på sitt høyeste, rundt 1980.

Afghanistan langt unna tusenårsmålet

Å halvere ekstrem fattigdom og sult er nummer én av tusenårsmålene som ble satt i 1990, som skal nås innen 2015. FN anslår nå at rundt 14,9 % av verdens befolkning går sulten. I Afghanistan er 30 % av den generelle befolkningen underernært og i provinser som Badakhshan, får to tredjedeler av befolkningen ikke nok mat, ifølge foreløpige resultater fra 2011-2012 National Risk and Vulnerability Assessment. Av disse må 2,1 millioner mennesker klare seg med mindre enn 1500 kalorier per dag. 18 % av barna er alvorlig undervektige, og en tredjedel er blodfattige på grunn av lavt jernnivå i maten de spiser. Selv slike enkle kosttilskudd som salt tilsatt jod finnes bare i 20 % av afghanske husholdninger.

Selvberging og arbeidsledighet

Når avlingen svikter og mulighetene for lønnet arbeid er få, da er gode råd dyre.  Foto: Bente Elisabeth Skjefstad

Afghanistans manglende matsikkerhet er todelt. Siden det overveldende flertall av den afghanske befolkningen lever av selvbergingsjordbruk i distriktene, er det først og fremst fare for en svikt i dyrking av matplanter, grønnsaker, korn, frukt eller i husdyrhold. Dette er en svært reell fare i et land som er ofte plaget av tørke, flom, skred, jordskjelv og andre naturkatastrofer. Den andre faktoren er at det er lite sysselsetting, noe som gjør det vanskelig å skaffe penger til å kjøpe mat når avlingene slår feil eller rett og slett for å supplere egen matproduksjon med litt variasjon.

Vårt arbeid i de mest utsatte provinsene

De provinsene der Afghanistankomiteen gjennomfører hoveddelen av sitt arbeid med integrert landsbygdutvikling, Ghazni og Badakhshan, er blant de tre som er mest truet av matusikkerhet. Vintrene er spesielt harde i Badakhshan. Stort sett må folk overleve hele vinteren på det de har greid å lagre før snøen stenger veiene til markedene og hindrer tilgang til jorder og beitemarker. 


Kilder:

Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011: Final Report, by the Central Statistics Organisation [Afghanistan] (CSO) and UNICEF.

The A to Z guide to Afghanistan assistance, published by the Afghanistan Research and Evaluation Unit. 10th edition, 2012.

Afghanistan: Priorities for Agriculture and Rural Development, by the World Bank

Statistics on export of agricultural articles from the website FAOSTAT, by the Food and Agriculture Organisation

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad