th-menu search
Bilde: Utdanning i Afghanistan
 Foto: Elisabet Eikås
Foto: Elisabet Eikås

Utdanning i Afghanistan

Afghanistan har hatt betydelig fremgang de siste årene. Mange flere skoler er blitt åpnet og lærere får mer opplæring enn de gjorde før. Ikke minst har holdningene til utdanning endret seg slik at 40% av jenter nå får lov å gå på skolen. Likevel har Afghanistan langt igjen for å nå FNs tusenårsmål om at alle barn, gutter og jenter, skal fullføre grunnskolen.

Flere skolebarn en noensinne

Skolegang har aldri vært vanlig i Afghanistan, spesielt ikke for jenter. Så sent som på 1970-tallet kunne bare 2% av kvinnene og 13% av mennene lese. Selv etter en periode med moderat modernisering og relativ stabilitet var 8% av jentene og 37% av guttene registrert på skoler i 1979. I tiårene som fulgte gjorde ustabilitet og fattigdom det enda vanskeligere for barna å gå på skole. Under Talibanstyret, fra1996-2001, hadde praktisk talt ingen jenter tilgang til utdanning

På denne bakgrunn er dagens nivå på skolegang i Afghanistan formidabel. UNICEF anslår at 40% av jentene og 66% av guttene i dag deltar på barneskolen. (Tallene for registrering er mye høyere, men gir et fordreid bilde av reell deltakelse.) 20% av alle jenter og 40% av alle gutter fullfører seks års grunnskole, og nesten alle disse fortsetter på ungdomsskolen. Alt i alt har skolesystemet i Afghanistan til hensikt at alle barn skal fullføre 12 års utdanning, barneskole og videregående.

Disse jentene er blant de heldige. De går på videregående skole i det relativt fredelige Jaghori-distriktet i Ghazni. Foto: Afghanistankomiteen.

Skyggesiden

Det er imidlertid langt igjen. Den gode nyheten om at 40% av jentene går på skole har en mørkere side – nemlig at 60% ikke går på skole. Sikkerhetsproblemer og kulturbarrierer er noen av de største hindringene. Dette er spesielt tilfellet sør i Afghanistan der Taliban målrettet angriper alt som har med utdanning for jenter å gjøre, skolebygninger, lærere og elever. I 2012 ble 500 skoler stengt på grunn av sikkerhetsbekymringer, ifølge Verdensbanken. Mange barn hindres også fra utdanning fordi deres område ikke har noen skolebygning eller ingen lærere. Dersom en skole kun har en mannlig lærer vil noen familier ikke tillate sine jenter å gå der.

Kvaliteten på utdanningen er også mangelfull. Selv om lærerne får opplæring i sitt yrke, har rundt halvparten av dem ikke fullført videregående opplæring selv. Halvparten av alle skoler har ikke en skikkelig skolebygning. Lærebøker og annet utstyr er av dårlig kvalitet eller er rett og slett utilgjengelig.

Barnearbeid og feilernæring til hinder

Andre strukturelle faktorer hindrer også barn i å få mest mulig ut av utdanningen. En fjerdedel av afghanske barn blir utsatt for barnearbeid. Feilernæring kan bremse mental utvikling. Utrygt drikkevann og manglende sanitæranlegg forårsaker fravær på grunn av sykdom.

Hovedvekten i de siste årene har vært på grunnskole og videregående opplæring. Selv om universiteter og høyskoler er blitt opprettet de siste årene, er det mange som fullfører videregående utdanning uten mulighet til å studere videre.

Kilder:

“Bringing 6 million children back to school”, av World Bank Afghanistan.

Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011: Final Report, av Central Statistics Organisation (CSO) [Afghanistan] og UNICEF. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad