th-menu search
Bilde: Forvaltning av beitemark og utmark

Forvaltning av beitemark og utmark

Beitemark og utmark for buskap er livsnødvendig som eksistensgrunnlag på landsbygda i Afghanistan. NAC yter støtte til lokalsamfunn slik at de bruker og vedlikeholder beitene på en bærekraftig måte. Dette reduserer behovet for å bryte ny beitemark på bekostning av skogområder.Både samfunn og relevante statsinstitusjoner må mobiliseres og læres opp slik at de unngår overbeiting. Alternative kilder for dyrefôr er også nødvendig. Med NACs opplæring får samfunnene kunnskap om nytten ved bærekraftig bruk av den naturlige vegetasjonen og rollen den spiller i å dempe ras og andre naturkatastrofer. For å sikre lokalt eierskap jobber NAC aktivt med Community Development Councils (lokale råd for samfunnsutvikling), det laveste nivået av statsadministrasjon i Afghanistan.

NAC har vært engasjert i forvalting av utmark og rehabilitering i flere år. I 2012 ble det anslått av flere enn 70 NAC-skolerte personer eller tidligere ansatte jobbet med lokalsamfunn og bønder ved å overføre NACs metoder for utmarksforvaltning og rehabilitering.

NACs arbeid med forvaltning av beitemark og utmark er en del av planen for helhetlig landsbygdutvikling.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad