th-menu search
Bilde: Infrastruktur for naturressurser
 Foto: Elisabet Eikås
Foto: Elisabet Eikås

Infrastruktur for naturressurser

Vann er både en nødvendig ressurs og en potensiell fare. Vanningsanlegg kan både forbedre og gjøre landbruk mulig der det ikke var mulig tidligere, redusere risikoen for jordras og kan også forbedre tilgangen til rent vann i landsbyen.NAC har iverksatt en rekke miljøprogrammer siden 1993. Mange av dem har vært tilknyttet skogprosjekter med sosiale formål og har inkludert demonstrasjonsgårder, nedbørsfelt og planteskoler. Disse infrastrukturprosjektene fremmer og muliggjør gjenplanting av skog og gir bøndene evne til å forsørge familiene sine.

Vanningsanlegg for jordbruk og forvaltning av naturressurser

NAC sørger for råd og opplæring for å støtte bønder og lokalsamfunn til å fornye, forbedre og vedlikeholde vanningsanlegg og vannforvaltning. Ikke bare gir dette mulighet for jordbruk der det ikke var mulig tidligere, samtidig som det reduserer risikoen for jordras, men det kan også forbedre tilgang til rent vann for husholdningene i landsbyen.

Alvorlige og lange tørkeperioder har blitt mer vanlig i de siste årene. Dette har medført vanskeligheter både for dyrking av avlinger og husdyrhold. Konflikter i forbindelse med jord og vann har lenge vært vanlige og er et økende problem. NAC foretar derfor konfliktanalyser når de jobber med jord- og vannressurser.

Bærekraft i infrastrukturprosjekter

Bærekraft er et nøkkelord i alle NACs prosjekter, ikke minst når det gjelder infrastruktur. Alle NACs prosjekter bygges i lokale materialer og med lokal arbeidskraft. Ikke bare betyr dette at lokalbefolkningen kan reparere og vedlikeholde sine egen installasjoner, men de er også i stand til å hjelpe nabosamfunn med lignende prosjekter. I noen tilfeller hjelper NAC samfunn med å organisere seg for å ta vare på sin egen infrastruktur; f.eks en foreldreforening kan vedlikeholde og drifte en lokal skole. I noen tilfeller blir infrastruktur overlatt til et afghansk statlig organ.

I 2013 overførte NAC fire demonstrasjonsgårder og nedbørsfelt til Badakhshans Avdeling for jordbruk, vanning og oppdrett. Selv om NAC vil bistå med teknisk hjelp når det er nødvendig, er den afghanske administrasjonen nå ansvarlig for vedlikeholdet. Over 400 sesongarbeidere er ansatt på gårdene. I tillegge til lønn får disse arbeiderne verdifull teknisk opplæring i gårdsforvaltning, plantevern, luking, poding, beskjæring, vanning og planting. Denne opplæringen vil uten tvil komme hele deres hjembygder til gode.

NACs arbeid med infrastruktur for naturressurser er en del av planen for helhetlig landsbygdutvikling.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad