th-menu search
Bilde: Skogplanting

Skogplanting

NACs fostermorprosjekt gir kvinner på landsbygda i Afghanistan kunnskap og verktøy for å ta vare på et skjørt miljø. Småtrærne de dyrker fram motvirker avskoging, og slik reduseres risikoen for ras og andre naturfarer.Mange av NACs fostermødre er enker som har omsorg for mange barn, noe som er en formidabel oppgave i et samfunn der kvinner tradisjonelt ikke arbeider utenfor hjemmet eller har mulighet til å ha en inntekt ellers . Fostermorprosjektet kombinerer forvaltning av naturressurser, matsikkerhet og ferdigheter som gir dem et livsgrunnlag.  NAC gir disse kvinnene et arbeid som de kan gjøre hjemmefra og ferdigheter som fortsetter etter at prosjektet er fullført.

Rollen til fostermødrene er å dyrke fram treplanter som senere blir plantet ut på strategiske områder slik at risikoen for ras blir redusert, en risiko som er blitt overhengende på grunn av avskoging i de siste tiår. Etter at de har fått opplæring på demonstrasjonsfeltet i landsbyen der de bor, mottar hver kvinne frø av fem forskjellige trær, inkludert frukttrær. Deretter planter de frøene i et lite plantefelt ved huset sitt. Når frøene er blitt små planter bringer kvinnene dem tilbake og får betalt for arbeidet.

Den praktiske opplæringen disse kvinnene får inkluderer blanding av jord med sand og gjødsel for å få best mulig næringsrik jord og hvordan de skal sette opp vanningsanlegg for at plantene skal få akkurat riktig mengde vann. Som et bevis på fostermødrenes engasjement, har småtrærne hatt en forbløffende overlevelsesevne på 70% når de er blitt plantet ute i naturen. En overlevelsesevne på 40% er vanlig i lignende skogplantingsprosjekter.

Kampanje for skogplanting 

Bønder tar vare på unget trær på Dasht-s Qurough Nursery School.For å motvirke risikoen for ras som skyldes avskoging holder NAC informasjonskampanjer om viktigheten av skogplanting og miljøbeskyttelse. NAC har også hatt møter med distriktsrepresentanter, kommuner, fylkesmenn, samfunnsutviklingskomiteer og representanter for lokalsamfunnene for å diskutere plantasjer. NAC sørger for assistanse og tekniske råd om selve plantingen, men lærer også opp befolkningen i å vedlikeholde områdene som blir gjenplantet. Det er oppmuntrende å oppleve at samfunn som har fått nytte av NACs assistanse gjennom årene har kopiert prosjektet ved hjelp av initiativ i lokalsamfunnet.

NACs gårder og plantasjer i Badakhshan har en beholdning på mer enn 300.000 planter, hvorav en tredel kan plantes ut i naturen hvert år. Denne beholdningen er en betydelig ressurs for forvaltning av naturressursene i fylket.

NACs arbeid med skogplanting er en del av planen for helhetlig landsbygdutvikling.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad