th-menu search
Bilde: Forvaltning av naturressurser

Forvaltning av naturressurser

Bivirkningene av god naturressursforvaltning gir resultater i andre felt også. Bærekraftig forvaltning av beitemark bidrar til matsikkerhet. Skogplanting og vannforvaltning kan i stor grad redusere risikoen for naturkatastrofer.Å bedre matsikkerheten betyr å gi folk tilgang til nok, trygg og næringsrik mat, enten ved å forbedre matkilder som allerede eksisterer, eller ved å innføre nye metoder for å skaffe mat. NAC gjør begge deler. Lokalsamfunn får hjelp til å opprettholde og regulere beitemark og utmark. Disse er avgjørende for husdyr, men er ofte overbeitet. Godt vedlikehold sikrer at fremtidige generasjoner vil være i stand til å holde dyr på beite. NAC utdanner bønder i de beste teknikker for å dyrke avlinger de allerede kjenner til, for eksempel hvete og poteter, men gir også bygdesamfunn råd og frø til å plante kjøkkenhager med både kjente og nye plantearter.

Bilde av bil fanget i en flom tatt av NAC medlemmer i Afghanistan.Naturkatastrofer er hyppige i Afghanistan, spesielt i fjellområdene. Fjellsider som er kledd med skog er mindre utsatt for katastrofer som flom, jordskred eller snøras. Dessverre har skogen blitt uttynnet eller hogget ned mange steder for å skaffe ny beitemark for husdyr eller av andre grunner. Dette øker risikoen for katastrofer i bygdesamfunn. NACs skogplantingsprogram har som mål å hjelpe folk å plante trær i sine omgivelser for å redusere risikoen, men også for å gjøre lokalsamfunn klar over risikoen ved avskoging.

Å styre vannmasser ned fjellsider er en annen viktig faktor for å redusere katastroferisiko. Vanning og vannstyringsanlegg kan både redusere risikoen for flom og jordskred og gjøre vann tilgjengelig for dyrking, noe  som igjen øker matsikkerheten.

Alle aktiviteter relatert til forvaltning av naturressurser er en del av NACs plan for helhetlig landsbygdutvikling.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad