th-menu search

Frivillig arbeid i Norge

Som en medlemsbasert organisasjon er NAC avhengig av frivillige bidrag fra sine medlemmer, både i organisasjonens styre og arbeidsutvalg. Der bidrar de betydelig til et bredt spekter av emner, fra å designe utviklingsprosjekter for landsbygda i Afghanistan til å organisere skolearrangementer i Norge.Bergenskomiteen

Bergenskomiteen er en aktiv lokalkomité som koordinerer NACs lokale aktiviteter i Bergen. Komiteen støtter Krohnengen skole med å organisere aktiviteter for vennskapsskolesamarbeid. Dette omfatter skolens årlige julemarked, en ambisiøs begivenhet som inkluderer seminarer og fotoutstillinger om Afghanistan, i tillegg til tilberedelse av afghansk mat. Flere ganger har den afghanske ambassadøren vært til stede.

Komitémedlemmer har også organisert aktiviteter og samlet inn penger i forbindelse med feiring av den Internasjonale kvinnedagen og Bergens internasjonale uke. 


Informasjonskomiteen

Informasjonskomiteen jobber med tekster, aktiviteter og internettrelatert materiale i tillegg til å assistere med aktiviteter generelt. Komiteen jobber tett med NACs informasjonskontor i Oslo-avdelingen.

Noen av prosjektene komiteen har jobbet med inkluderer brosjyren: Afghanistan after NATO, skrive og redigere sammendrag av politikk og gi generelle råd og tilbakemeldinger på informasjonsarbeid. Sammendragene av politikk dekker områder som kvinnerettigheter, utdanning, mødrehelse, utvinning av naturressurser og korrupsjon.


Prosjektkomité

Prosjektkomiteen yter teknisk bistand og råd om utvikling og iverksettelse av prosjekter og sikrer samordning med NACs strategier.  Komiteen har ytt teknisk bistand med prosjektutforming og søknad til givere. Komiteen har også etablert en spesiell arbeidsgruppe som gir direkte bidrag til forslags- og programdokumenter.  Komiteen gir også råd om rapportering, overvåkning av prosjekter og tilbudsskriving.


Kvinnekomiteen

Kvinnekomiteen er en plattform der kvinner fra det afghanske miljøet og andre kvinner som bor i Norge møtes annenhver måned. Deres aktiviteter omfatter påvirkningsarbeid for kvinner i Afghanistan gjennom prosjekt- og informasjonsarbeid. De bidrar til feiringen av den internasjonale kvinnedagen og organiserer seminarer om spørsmål knyttet til kvinners rettigheter og helse.

Komiteen har et nært samarbeid med Den Norske Jordmorforeningen. Komitémedlemmene har besøkt Afghanistan for å møte med den afghanske Jordmorforeningen samt besøke Institute of Health Sciences i Jalalabad.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 22.08.17
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad