th-menu search
Bilde: Jordmødre og sykepleiere

Jordmødre og sykepleiere

Det tar tid å utdanne kvinnelige helsearbeidere for å jobbe på den afghanske landsbygda, men det er en langtidsinvestering med fenomenale resultater. Det er den mest effektive måten å redde livene til kvinner, barn og menn.Siden 2002 har Afghanistankomiteen utdannet 13% av Afghanistans jordmødre. I 2014 ble også den første klassen av helsesøstre ferdigutdannet. I dag driver Afghanistankomiteen åtte skoler for jordmødre og helsesøstre, i provinsene Kapisa, Khost, Laghman, Nangarhar og Wardak.

I Afghanistans mest avsidesliggende strøk går nesten halvdelen av alle kvinner gjennom graviditet og fødsel uten et eneste møte med utdannet helsepersonell. Avstand, transportutfordringer, kulturforskjeller og fattigdom er de vanligste grunnene for å ikke søke kyndig hjelp.

Fleste afghanske familier tillater ikke at kvinner behandles av mannlige leger og sykepleiere. Dette medfører at selv om en kvinne bor vegg i vegg med en helsestasjon, vil hun muligens ikke ha tilgang på helsetjenester likevel hvis der ikke er kvinnelige leger, helsesøstre eller jordmødre.

Per 2014 dekker det afghanske helsesystemet kun 23% av behovet for helsetjenester for gravide og fødende kvinner og deres nyfødte barn. Kort fortalt: Afghanistan trenger mange flere kvinnelige helsearbeidere og mange av disse må ut å jobbe i distriktene. 

Spesialisert utdanning for landsbygda

Det afghanske helsedepartementet har utformet to forskjellige studieløp, som dekker ulike behov for jordmødre og helsesøstre i by og på landet. De som jobber på sykehusene i byene må kjenne til mer avansert utstyr og har bedre tilgang på spesialisert hjelp. De som jobber på landsbygda må kunne takle mer krevende forhold og kunne dra maksimalt nytte av begrenset utstyr.

Alle unntatt en av Afghanistankomiteens skoler utdanner landsbygdjordmødre og –helsesøstre, som vanligvis reiser tilbake til hjemmedistriktet etter ferdig studie, for å hjelpe hvor behovet er størst. 

I løpet av studiene lærer jordmorstudentene å ta vare på kvinner under graviditet og i og etter fødsel. Ikke bare studerer de fysiologi av graviditet og fødsel, ernæring, hygiene og sykdommer som er lette å forebygge, men de lærer også å ta opp kulturelt følsomme spørsmål som for eksempel familieplanlegging, noe som kan bidra til å redusere mødredødeligheten. Et eget NAC-designet program utenom pensum omfatter bl.a kvinners rettigheter og konfliktløsning.

I helsesøsterskolene vil unge kvinner fra distriktene gjennomgå et 24 måneders kurs før de vender tilbake til distriktene for å gi grunnleggende helsetjenester.

Holdninger i endring

Familier fra de konservative områdene i Afghanistan er vanligvis tilbakeholdne med å sende jentene sine til utdanning utenfor hjembygda, der de må bo i et internat borte fra familien sin. Når NAC begynte å støtte jordmorutdanning i Jalalabad i 2002, var det vanskelig å rekruttere studenter, særlig fra fjerntliggende områder. I dag er situasjonen annerledes.

I 2012 hadde jordmorutdanningen i Jalalabad nesten doblet antall søkere fra for ti år siden. Mange familier var nå ivrige etter å sende sine døtre til skolen, noe som er et tegn på økt aksept. Og da Afghanistankomiteen søkte kandidater til den nye jordmorskolen i Khost møtte opp mot 500 håpefulle kvinner opp til inntaksprøve.

I Afghanistan er det få kvinner som får tillatelse til å arbeide utenfor hjemmet. Men etter hvert som disse samfunnene ser fordelene ved å ha en dyktig kvinnelig helsearbeider, er det å være jordmor akseptert. Den afghanske Jordmorforeningen spiller en sentral rolle i å endre disse holdningene. Siden den ble etablert i 2005 er det et av de første afghanske fagforbundene for kvinner. NAC arbeider for å styrke AMAs organisasjon og ledelseskapasitet.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad