th-menu search
Bilde: Helse

Helse

Utdanning for jordmødre og sykepleiere er en hjørnestein i NACs arbeid i helsesektoren. Antallet jordmødre i Afghanistan har syvdoblet siden 2001, fra 500 til 3500. 10% av disse er studenter ved NACs jordmorskoler i Nangarhar og Wardak. Aktiviteter for å fremme helse på landsbygda er også en viktig del av det Integrerte Rural Development programmet.I år 2000 var mødredødeligheten i Afghanistan blant de høyeste i verden. Selv om den fortsatt er skremmende høy, har den blitt halvert på bare ti år. De forbedrede forholdene for afghanske mødre er i stor grad takket være det utrettelige og oppofrende arbeidet afghanske jordmødre gjør, som trosser usikkerhet og utfordrer tradisjonelle kvinneroller ved å gi hjelp til kvinner i nød. NAC utdanner jordmødre til arbeid i både sykehus og bygdesamfunn, og har nylig startet en utdanning for distriktssykepleiere også.

På bygdene i Ghazni og Badakhshan, støtter NAC ulike aktiviteter for å fremme helse i lokalsamfunnene. Det viktigste er at NAC bedrer kunnskap om ernæring, hygiene, vaksinering og andre helserelaterte problemer i lokalsamfunnene. For å forankre kunnskapen lokalt, lærer NAC opp både lærere og lokale kvinner til å utdanne sine lokalsamfunn i gode sanitære prinsipper som håndvask og riktig behandling av vanlige sykdommer. Infrastruktur som vann, brønner og sanitærinstallasjoner reduserer sjansene for at folk smittes av de vanlige vannbårne sykdommene.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad