th-menu search
Bilde: Hva menes med Integrert landsbygdutvikling - Integrated Rural Development (IRD)?
 Foto: Elisabet Eikås
Foto: Elisabet Eikås

Hva menes med Integrert landsbygdutvikling - Integrated Rural Development (IRD)?

Integrert landsbygdutvikling er et begrep som dekker mesteparten av NACs aktiviteter. Det vil si at vi bistår bygdesamfunn med å oppnå en bærekraftig forbedring av leveforholdene ved alle sider av dagliglivet. Dette er hva vi gjør og hvordan vi gjør det.Integrert…

Kompliserte problemer krever kompliserte løsninger. En fattig landsby trenger hjelp til mange av livets sider og alle griper inn i hverandre. Det å forsyne en landsby med rent drikkevann forbedrer ikke bare befolkningens helse. Det forbedrer også barnas prestasjoner og skoledeltakelse. Utdanning av mødre forbedrer helsen til barna deres. Og et vanningsanlegg bidrar med mer enn bare å forsyne jordbruket med vann, det kan også redusere risikoen for skred og flom. Derfor har NAC et integrert arbeidsprogram fordi suksess i en sektor kan føre til suksess på andre områder også.

…Landsbygd…

En tredjedel av hele den afghanske befolkningen lever i fattigdom, men andelen er betydelig høyere i distriktene. Alt NACs arbeid er basert på behovet til folk på grasrota og ikke på givernes agendaer. Derfor arbeider den norske Afghanistankomiteen bare på landsbygda, der behovet er størst. Badakhshan og Ghazni er blant de fattigste provinsene i Afghanistan, og det er der NAC anvender en stor andel av sine ressurser. NACs mål siden 1980-tallet har vært å gi de afghanske distriktene muligheter innen rekkevidde og hjelpe dem med å forbedre levekårene der de er.

…Utvikling

Altfor mange bistandsprosjekter mislykkes når utenforstående aktører overtar ansvaret for å administrere tjenester, heller enn å gjøre den lokale befolkningen i stand til å opprettholde dem selv og bli selvforsørgende. I NACs programmer er bærekraft et nøkkelord. Reell utvikling betyr virkelige fremskritt i levekår, og ikke bare midlertidige ytelser. Ved å bygge lokal kapasitet, kunnskap og infrastruktur hjelper NAC lokalsamfunn å oppnå en varig forbedring i levestandard som varer lenge etter at et prosjekt eller program er opphørt. Som et eksempel lærer NAC opp lokale kvinner til å spre kunnskap om helse- og sanitærforhold til husholdninger i deres lokalsamfunn. Når et vanningsanlegg eller annen infrastruktur blir etablert, engasjerer NAC lokale krefter og bruker hovedsakelig lokale materialer. Dette betyr at kunnskap blir ervervet, og forblir i lokalsamfunnet selv etter et utviklingsprogram er avsluttet.
Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad