th-menu search
Bilde: Påvirkning og informasjon i Norge

Påvirkning og informasjon i Norge

Siden NAC er en norsk frivillig organisasjon blir det meste av informasjons- og påvirkningsarbeidet rettet mot det norske publikum, både mot beslutningstakere og allmennheten. NAC jobber hardt for å holde Afghanistan på dagsorden i mediene og i politikken, selv om det internasjonale samfunnet gradvis reduserer sin tilstedeværelse der.NAC har utpekt fokusområder og sentrale tema som er grunnlaget for vårt generelle informasjons- og påvirkningsarbeid. I de senere årene har NAC fokusert på Afghanistans fremdrift mot FNs tusenårsmål. Målene som er spesielt relevante for vårt arbeid i Afghanistan er å:

1 - Utrydde ekstrem sult og fattigdom;
2 - Sikre grunnskoleutdanning;
3 - Fremme likestilling og styrke kvinners stilling;
4 - Redusere barnedødelighet;
5 - Bedre mødres helse;

Og til slutt mål nummer syv av de åtte tusenårsmålene: -Sikre miljømessig bærekraft.

Idet norske myndigheter begynner å trekke ut midler fra statsoppbygging og utvikling i Afghanistan blir NACs påvirkningsarbeid vis-à-vis norske myndigheter stadig viktigere. NAC har god kontakt med norske politikere. Ved å informere og mobilisere sitt nettverk og ved å bidra til en kritisk samfunnsdebatt, oppfordrer NAC norske myndigheter til å opprettholde deres støtte til Afghanistan og dets befolkning.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad