th-menu search
Bilde: Reduksjon av katastroferisiko

Reduksjon av katastroferisiko

Den fjellrike Badakhshan-provinsen er spesielt utsatt for naturkatastrofer som jordskjelv, flom, tørke, skred og ras.Siden 70 % av Badakhshans befolkning er avskåret fra veiforbindelse vinterstid, noen landsbyer for så lenge som seks måneder i året, er målet for landsbyene å være selvhjulpne med både forberedelser og handlinger i tilfelle katastrofen skulle ramme deres landsby. Lokalt eierskap og deltakelse er derfor et sentralt element i all katastrofeberedskap. Ved vurdering av risiko i et område, begynner NACs eksperter med å foreta en rask vurdering av en landsby og dens omgivelser og finne potensielle risikofaktorer. I samarbeid med landsbyens eldste og de ​​som kjenner området best, er NACs eksperter i stand til å kartlegge naturlige farer og sette opp en handlingsplan.

Foto: Farshad Tami - Midlertidig demningen i Faryab-provinsen.NACs aktiviteter for reduksjon av katastroferisiko dekker mange felt, men opplæring og kapasitetsbygging er en rød tråd gjennom dem alle. Den lokale befolkningen øver regelmessig på katastrofehåndtering ved å søke etter ofre, redde dem ut av sammenraste hus og gi førstehjelp. I tillegg blir lokale menn opplært i å bygge jordskjelvbestandige hus. En testbygning bygget i hver landsby vil fungere som et lager for nødhjelp, oppbevaring av nødrasjoner, rednings-og førstehjelpsutstyr.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad