th-menu search
Bilde: Kapasitetsbygging i sivilsamfunnsorganisasjoner 
Foto: Mustafa Sarvary

Kapasitetsbygging i sivilsamfunnsorganisasjonerEt sterkt og levende sivilt samfunn er avgjørende for at hele befolkningens, inkludert kvinners, behov og ønsker blir tatt hensyn til i utviklingen av landet, og at deltakelse og beslutningstaking blir tatt lokalt. Men det sivile samfunnets rolle i Afghanistan er fortsatt svak i distriktene. NAC har derfor vurdert 25 sivilsamfunnsorganisasjoner i Badakhshan slik at de kan bygge opp sin interne, operative koordineringskapasitet.

NAC har lært opp organisasjonenes representanter i hvordan de kan forbedre organisasjonsstrukturen og mobilisere ressurser på egen hånd. De ble oppfordret til å koordinere og samarbeide seg i mellom for å få mest mulig ut av sin innsats.

Denne opplæringen ble drevet i samordning med Badakhshan Utviklingsforum. Det er et nettverk av frivillige organisasjoner som har som mål å fremme dialog mellom de viktigste utviklingsaktører (inkludert regjeringen og privat sektor). NAC har også støttet utviklingen av forumets sivile samfunnssenter, som huser verdifullt opplæringsmateriell for frivillige organisasjoner.

NACs arbeid med sivilsamfunnet er en del av planen for helhetlig landsbygdutvikling.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad