th-menu search

Bedre utdanning

Ved å trene opp lærere og hjelpe lokalsamfunnene forbedre driften av skolen, gjør NAC det mulig for lokalsamfunnet å gi barna den beste tilgjengelige utdanningen.NAC bistår lærere og foreldre i å drive og forbedre skolene, hjelpe lærerne forbedre undervisningen, og, ikke minst, er pådriver for at alle barn skal ha lik tilgang til utdanning. Dette er bærekraftig utvikling med en langvarig effekt.

Bedre undervisning

Kursing av lærere gir skolebarna bedre undervisning basert på barnas behov. Effekten varer så lenge læreren fortsetter sitt yrke. Få utdanningstiltak har større eller mer langvarig effekt.   

Ikke alle lærere i Afghanistan har hatt sjansen til å ta en spesialisert lærerutdanning. Når de blir tilbudt å ta et av Afghanistankomiteens etterutdanningskurs, griper mange lærere ivrig denne muligheten til å suge til seg mer kunnskap. NAC har gjennomført fagkunnskapskurs for realfagslærere i Badakhshan, Faryab og Ghazni, lært opp lærere i matematikk, naturvitenskap og språkundervisning. Lærerne får også pedagogiske forelesninger om hvordan en skal planlegge undervisningen, bruke lokale eksempler og interaktive metoder med barna i fokus.

Samarbeidsutvalg for skoledriften

For å gjøre den lokale befolkningen i stand til å vedlikeholde og drive sin skole, støtter NAC utvalg der både foreldre og lærere er inkludert. I prinsippet minner dette om samarbeidsutvalgene i norske grunnskoler, men med enda større rolle og ansvar for skolens drift.

Afghanistankomiteens rolle er grunnleggende, da det mange steder ikke er tradisjon for denne typen utvalg, eller at disse ikke har den kompetansen som trenges. Utvalgene får opplæring i alle aspekter ved å holde skolen i gang, fra vedlikehold av skolebygningen til bokføring. Når de føler seg inkludert på denne måten, blir holdningen til samfunnet mye mer positiv, og driften av skolen blir deres prosjekt. I tillegg til utvalgene, lærer Afghanistankomiteen også opp rektorer og funksjonærer i hvordan skolen best kan drives. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad