th-menu search

NAC pilotprosjekt: forvandle lærerutdanning

Store grupper av afghanske barn blir systematisk ekskludert fra utdanningssystemet. Nøkkelen til å endre dette ligger i lærerutdanningen. Afghanistankomiteen har nå et pilotprosjekt hvor utvalgte ansatte fra lærerskoler rundt om i Afghanistan blir eksperter på inklusiv utdanning.

I Afghanistan er nesten halvdelen av alle skolebarn fraværende fra skolene. Enten det er fravær fra dag til dag, eller at de ikke er registrert på skolen i det hele tatt. Hele sjikt av afghanske barn blir systematisk ekskludert fra å ta utdanning. Det holder ikke å få på plass flere skoler og lærere; her må man jobbe med holdninger og metoder.

For er et mer inklusivt system

Det afghanske utdanningsdepartementet har siden 2008 hatt som mål å gjøre utdanningssystemet mer inklusivt. I 2014 inisierte NAC et pilotprosjekt, basert på trilateralt samarbeid mellom Afghanistan, Indonesia og Norge. Kort fortalt: rektorer og lærere ved afghanske lærerskoler, samt utvalgte utdanningsaktivister, tar en mastergrad i inklusiv utdanning. Utdanningen skjer ved Indonesian University of Education og Kabul Education University. Norske og internasjonale eksperter bistår universitetene i å utvikle nye kurrikula og utdanningsmaterialer.

Programmet finansieres av den norske regjeringen, ved det norske ambassadet i Jakarta. Afghanistankomiteen står for planlegging og implementering av programmet.

Med mål om å forvandle lærerutdanning

I 2014 valgte Afghanistankomiteen ut 12 kandidater for masterprogrammet og 7 til for enkelte kurs i inklusiv utdanning. Et av hovedkriteriene var at kandidatene måtte være i stilling til å introdusere nye og innovative ideer i lærerskolene eller institusjonene de representerer. Syv av kandidatene er rektorer eller lærere ved lærerhøyskoler i Badakshan, Balkh, Faryab, Ghasni og Kabul. To er lektorer ved Kabul Education University. 

Det har vært viktig at selve programmet ikke ekskluderer på basis av kjønn, funksjonshemmelse, språk, folkegruppe eller andre faktorer. Halve gruppen består av kvinner. En av kandidatene er blind, og kjenner selv til barrierene som møter handikappede barn i Afghanistan. To av de andre kvinnelige kandidatene har små barn, men programmet har vært tilrettelagt for at det ikke skulle stå i veien for deres utdanning.

Programmets forløp

Før avreisen til Indonesia, høsten 2015, gjennomførte kandidatene noen forberedende kurs i Kabul, herunder introduksjon til inklusiv utdanning, rettighetsbasert tilnærming til utdanning, forskningsmetodikk og engelskkurs.

Det første semesteret begynte i Bandung, Indonesia i januar 2015. Det andre og tredje semesteret gjennomføres i Kabul. Kandidatene vil gjennomføre forskningsprosjekter i hjemprovinsene for masteroppgaven og forventes å bli ferdige i 2016. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad