th-menu search

Utdanning for alle barn

Alle barn har en rett til utdanning, men mange afghanske barn får likevel ikke muligheten. Afghanistankomiteen er pådriver for at skoler og lærere imøtekommer barns behov og bringer utdanning til de som ikke har tilgang allerede.

Imøtekomme barns behov

Rammeplanen for lærerutdanning i Afghanistan fremmer inklusiv og barnevennlig utdanning og skoler som tar godt imot alle barn. Likevel har mange lærere ikke lært hvordan imøtekomme barns behov, så mange har begrenset eller ingen tilgang til utdanning. Dette gjelder spesielt barn med funksjonshemmelser, barn fra etniske, religiøse og språklige minoriteter, barn av foreldre som ikke har gått på skolen selv, vanskeligstilte barn. Sist men ikke minst blir jenter systematisk ekskludert i visse områder. Afghanistankomiteen arrangerer kurs for lærere om tilrettelagt undervisning og en skole som er åpen for alle.

Jenters utdanning: holdninger kan endres!

Afghanistankomiteen jobber iherdig for å endre holdninger rundt jenters utdanning. Mange foreldre er ikke prinsipielt imot å sende jenter på skolen, men trenger å få grundig informasjon om hva som venter jentungene deres der. I noen tilfeller har ikke heller foreldrene gått på skolen selv og vet derfor ikke hvordan en skolehverdag foregår.

Når de har fått vite at skolene tar seg av barnas behov og gir dem muligheter som de ikke kan få hjemme, er mange foreldre ivrige å sende barna på skolen, både jentene og guttene.

Og disse holdningskampanjene virker! Etter Afghanistankomiteens informasjonskampanjer har opp til 60% av jentene som var blitt trukket fra skolen fått lov å komme tilbake til klasserommet.

Utdanning i avsidesliggende strøk

Mange barn bor så langt fra nærmeste skole, at de ikke får gått på skolen. For å hjelpe disse barna vinne opp tapt tid, har Afghanistankomiteen tatt med skolebøker og spesialiserte lærere til noen av Afghanistans mest avsidesliggende strøk. Selv om de har gått glipp av mye, så klarer mange av barna å lære mye på kort tid, gjennom spesialiserte opplæringsmetoder for raskere utdanning. Barna lærer å lese, skrive, telle og gjøre enkle regnestykker, og mange vil lære nok til å kunne gå inn i vanlige skoler med jevnaldrende klassekamerater. 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad