th-menu search
Bilde: Utdanning

Utdanning

Alle NACs utdanningsaktiviteter har som mål å gjøre bygdene i stand til å gi barn den best tilgjengelige utdanning og gi voksne muligheter til å forbedre livet til sine familier.I de fleste av de distriktene hvor NAC arbeider, har barn allerede tilgang til en viss grad av utdanning. NAC har derfor som mål å hjelpe bygdene til bedre utdanningsmuligheter for barna. For å få til dette, gir NAC opplæring til lokale lærere, hjelper samfunnene organisere komiteer for å drive skolen sin bedre og øker bevissthet om viktigheten av utdanning.

Bilde: UtdanningMange skoler på den afghanske landsbygda mangler regelmessig vedlikehold eller er altfor små for det store antall lokale barn. NAC hjelper lokalsamfunnene oppgradere og renovere skoler og forsyne studenter og lærere med rent drikkevann.

Alle barn har en rett til utdanning, men mange afghanske barn får likevel ikke muligheten. Afghanistankomiteen er pådriver for at skoler og lærere imøtekommer barns behov og bringer utdanning til de som ikke har tilgang allerede.

På grunn av fattigdom og konflikt har hele generasjoner av voksne gått glipp av utdanning. Det å lære en ny ferdighet gjennom yrkesopplæring gir en voksen person en ny mulighet i livet. Å kunne sy klær, reparere biler eller mobiltelefoner gjør den personen bedre i stand til å forsørge seg og sin familie. NAC lærer også opp lokale afghanere til å undervise folk fra lokalsamfunnet i lesing og skriving. Men selv afghanere fra landsbygda som har hatt muligheten til å fullføre videregående opplæring sliter for å komme inn på universitetet fordi utdanningen på landsbygda ikke er sammenlignbar med den i byene. Derfor gir NAC spesialkurs for å forberede dem for den standardiserte opptaksprøven til universitetet. 

NAC jobber også med lærerutdanning med fokus på inkludering. 

Alle utdanningsaktiviteter er en del av NACs plan for helhetlig landsbygdutvikling.

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad