th-menu search
Bilde: Vårt arbeid

Vårt arbeidHva menes med Integrert landsbygdutvikling?

Integrert landsbygdutvikling er et begrep som dekker mesteparten av NACs aktiviteter. Det vil si at vi bistår bygdesamfunn med å oppnå en bærekraftig forbedring av leveforholdene ved alle sider av dagliglivet. Dette er hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Les mer om Integrert landsbygdutvikling her.


Utdanning

Alle NACs utdanningsaktiviteter har som mål å gjøre bygdene i stand til å gi barn den best tilgjengelige utdanning og gi voksne muligheter til å forbedre livet til sine familier.

Les mer om Utdanning her.


Helse

Utdanning for jordmødre og sykepleiere er en hjørnestein i NACs arbeid i helsesektoren. Antallet jordmødre i Afghanistan har syvdoblet siden 2001, fra 500 til 3500. 10% av disse er studenter ved NACs jordmorskoler i Nangarhar og Wardak. Aktiviteter for å fremme helse på landsbygda er også en viktig del av det Integrerte Rural Development programmet.

Les mer om Helse her.


Forvaltning av naturressurser

Bivirkningene av god naturressursforvaltning gir resultater i andre felt også. Bærekraftig forvaltning av beitemark bidrar til matsikkerhet. Skogplanting og vannforvaltning kan i stor grad redusere risikoen for naturkatastrofer.

Les mer om Forvaltning av naturressurser her.


Sivilsamfunnet

Det sivile samfunn i Afghanistan vokser og brer seg i et imponerende tempo. Organisasjoner som arbeider med alt fra å fremme menneskerettigheter til å yte bistand til fattige springer opp.

Les mer om Sivilsamfunnet her.


Reduksjon av katastroferisiko

Den fjellrike Badakhshan-provinsen er spesielt utsatt for naturkatastrofer som jordskjelv, flom, tørke, skred og ras.

Les mer om Reduksjon av katastroferisiko her.


Vennskapsskoler

Gjennom vennskapsskoleprogrammet driver norske og afghanske skolebarn kulturell utveksling og læring.

Les mer om Vennskapsskoler her.


Påvirkning og informasjon i Norge

Siden NAC er en norsk frivillig organisasjon blir det meste av informasjons- og påvirkningsarbeidet rettet mot det norske publikum, både mot beslutningstakere og allmennheten. NAC jobber hardt for å holde Afghanistan på dagsorden i mediene og i politikken, selv om det internasjonale samfunnet gradvis reduserer sin tilstedeværelse der.

Les mer om Påvirkning og informasjon i Norge her.


Frivillig arbeid i Norge

Les mer om Frivillig arbeid i Norge her.
Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad